Eerste hulp

Beroerte

Tags :

Categorie : Eerste hulp

BeroerteEen beroerte (CVA) is de verzamelnaam voor een herseninfarct en een hersenbloeding. Letterlijk vertaald is dit een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen: Cerebro Vasculair Accident.

Bij een beroerte werkt plotseling een deel van de hersenen niet meer. Dat deel van de hersenen valt uit omdat er geen bloedstroom meer is. Dat kan het gevolg zijn van een afsluiting van een bloedvat in het hoofd. Dan spreken we over een herseninfarct of een TIA. Bij een TIA is sprake van een kortdurende verstopping van een bloedvat.

Het kan ook het gevolg zijn van het kapot scheuren van een bloedvat in het hoofd, waardoor het bloed in het hersenweefsel stroomt. Dan heeft iemand een hersenbloeding.

Aan de buitenkant kun je niet zien of iemand een afsluiting in een bloedvat of een bloeding heeft. Daarom noemen we het een beroerte zolang we niet weten wat de oorzaak is.

Van alle beroertes is een groot deel (80%) een herseninfarct en een klein deel (20%) een hersenbloeding.


Longembolie

Tags :

Categorie : Eerste hulp

maxresdefaultLongembolie beter te voorspellen Een longembolie bij 50-plussers is met een nieuwe methode vaker uit te sluiten. Een belastende CT-scan is dan minder nodig.

Uit onderzoek van onder andere LUMC-onderzoekers blijkt dat de methode veilig en efficiënt is. Ze publiceren erover in het Journal of the American Medical Association (JAMA).
De onderzoekers ontwikkelden een leeftijdsafhankelijke variant van de test om longemboliën aan te tonen. Met deze zogenaamde D-dimeertest meten artsen de waarde van een belangrijk afbraakproduct dat vrijkomt bij de vorming van bloedstolsels.
Bij een D-dimeerwaarde lager dan 500 µg/L is een longembolie bijna uitgesloten. Bij een hogere D-dimeerwaarde maken artsen normaalgesproken een CT-scan om uit te zoeken of de patiënt een longembolie heeft. Maar voor oudere personen blijkt die grens minder geschikt.

Grens
”Hoe ouder je wordt, des te hoger de D-dimeerwaarde in je bloed. Dit is ook zo zonder dat je bloedstolsels ontwikkelt”, vertelt onderzoeker Paul den Exter.
Uit eerder onderzoek bleek al dat de maximale normale D-dimeerwaarde voor 50-plussers te berekenen is door de leeftijd van de patiënt met 10 te vermenigvuldigen. Den Exter: ”Wij onderzochten of je deze leeftijdsafhankelijke grens veilig kunt hanteren. Een 60-jarige patiënt hoef je dan pas aan een CT-scan bloot te stellen als hij een D-dimeerwaarde heeft die hoger is dan 600 µg/L.”

Benauwdheid
Samen met onderzoekers uit negentien ziekenhuizen in Nederland, België, Zwitserland en Frankrijk onderzochten Den Exter en prof. Menno Huisman (Trombose en Hemostase) ruim 3.000 patiënten die zich tussen 2010 en 2013 met ademhalings- en benauwdheidsklachten meldden bij de spoedeisende hulp.
Ruim 300 van die patiënten vielen in het grijze gebied waar de onderzoekers nieuwsgierig naar waren: ze hadden een D-dimeerwaarde die hoger was dan 500 µg/L, maar lager dan de maximaal toegestane waarde die je op basis van hun leeftijd mocht verwachten. ”Bij deze mensen hebben we geen CT-scan verricht”, vertelt Den Exter. Na hun bezoek aan de spoedeisende hulp werden de patiënten 3 maanden lang gevolgd om te kijken of ze niet alsnog een longembolie ontwikkelden.
Slechts één van de 300 deelnemende patiënten ontwikkelde een longembolie: 0,3 procent. ”Het blijkt daarmee niet alleen een erg veilige, maar ook een efficiënte methode te zijn: 10 procent van de patiënten hebben we zo een CT-scan kunnen besparen.”

Bron: Telegraaf.nl


Eerste Hulp bij gymongevallen

Categorie : Eerste hulp

gymTijdens de gymlessen op de basis en middelbare school doen zich heel wat gym ongelukken voor. Wat kunt u nudoen wanneer uw kind thuiskomt met eenpijnlijke enkel of knie?

Symptoom
De enkel/ knie is pijnlijk, kan dik zijn en/of er zijn blauwe plekken.

Actie
Koel ongeveer 10 minuten bij kneuzing en verstuiking. Gebruik water om te koelen. Gebruik anders ijs of een coldpack. Leg dan wel een doek tussen de huid en ijs/coldpack. Blijf bij uw kind tijdens het koelen; hij kan flauwvallen vanwege de pijn. Bij blauwe plekken kan er sprake zijn van een scheuring van enkel- of kniebanden. Neem dan contact op met een (huis)arts.

Cursus
Bij een cursus Eerste Hulp leert u verantwoord eerste hulp te verlenen. U kunt de cursus volgen in bij onze vereniging.


Ongevallen op de boerderij

Categorie : Eerste hulp

Kinderen_op_boerderijJaarlijks vinden zo’n 380 Spoedeisende hulpbehandelingen plaats bij kinderen jonger dan 18 jaar na een ongeval op de boerderij. Dit aantal is in verhouding groter dan het aantal ongevallen in en om het woonhuis.

Meer slachtoffers belanden in ziekenhuis
Na behandeling op de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) wordt 16% van de gewonde slachtoffers in het ziekenhuis opgenomen. Het percentage slachtoffers van ongevallen in en om het huis dat in het ziekenhuis moet worden opgenomen is veel lager, namelijk 7%. Blijkbaar zijn ongevallen op de boerderij over het algemeen ernstiger dan ongevallen in en om het huis.

Van de 380 spoed-behandelingen zijn er 200 het gevolg van een val van hoogte of een val van een dier. Voorts zijn er 130 behandelingen het gevolg van contact met een object en 40 het gevolg van contact met een dier.

Ziekenhuisopname na arbeidsongeval
Na de behandeling op de SEH-afdeling worden 60 van de 380 slachtoffers opgenomen in het ziekenhuis. Van de slachtoffers tussen de 14 en 18 jaar die in het ziekenhuis terechtkomen, is de oorzaak in bijna de helft van de gevallen een arbeidsongeval.

Voorbeelden van arbeidsongevallen die geregeld voorkomen zijn:

  • vallen van een ladder, hoogwerker of tractor
  • bekneld raken onder voederhek, tussen stangen of in een machine
  • verwondingen als gevolg van werken op het land
  • verwondingen opgelopen tijdens reparatiewerkzaamheden in de stal of op het erf.

Veel ziekenhuisopnamen zijn het gevolg van de omstandigheid dat er op de boerderij van alles te beleven valt.

Voorbeelden van relatief veelvoorkomende ongelukjes op en rond de boerderij zijn:

  • struikelen over een voederbak, een baai hooi of vallen van een hek of afscheiding
  • verwondingen als gevolg van het spelen in de hooiberg/-zolder en in de stal
  • uitglijden in de stal of op andere plaatsen waar dierlijke uitwerpselen voor gladheid zorgen
  • ongelukken met dieren, zoals van een paard vallen en onzachte aanrakingen met bijvoorbeeld koeien
  • verwondingen als gevolg van wilde spelletjes op landbouwvoertuigen en ander materieel.

Aard verwondingen
De meest voorkomende letsels zijn ietsels aan schouder, arm en hand. Deze letsels zijn samen goed voor 51% van het totaal. De heup, het been en de voet zijn samen goed voor 27% van de letsels, gevolgd door de hoofd-, hals- en nekletseis (19%). De letsels aan romp en wervelkolom maken slechts 4% uit van het geheel. De verwondingen zijn vooral fracturen.
Andere letsels die vaak voorkomen zijn oppervlakkige letsels en open wonden. Een enkele keer komt een hersenschudding of ander hersenletsel voor. Voor zover bekend, overlijden jaarlijks drie vier kinderen door een ongeval op de boerderij.

Boerderij is tevens werkplek
Wat de boerderij anders maakt dan andere arbeidssituaties is dat kinderen op de boerderij op de werkplek komen. In iedere andere arbeidssituatie zijn kinderen niet toegestaan op de werkplek, op de boerderij wel. Dit levert gevaarlijke situaties op voor kinderen. Geconcludeerd kan worden dat ongevallen op de boerderij bij kinderen niet heel vaak voorkomen, maar wel relatief ernstig zijn.

De volgende preventieve maatregelen kunnen arbeidsongevallen zo veel mogelijk voorkomen:

  • Geef voorlichting.
  • Houd toezicht.
  • Pleeg onderhoud.
  • Scherm machines af.

Uit onderzoek blijkt dat landbouwvoertuigen ernstig en soms zelfs dodelijk letsel veroorzaken. Preventieve maatregelen om dergelijke ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen zijn bijvoorbeeld:

  • Scheid het gedeelte van de boerderij waar de landbouwvoertuigen aankomen en vertrekken zoveel mogelijk van de toegang tot het woonhuis en het erf waar kinderen spelen.
  • Verhinder de toegang tot de landbouwvoertuigen voor met name jonge kinderen, bijvoorbeeld door de voertuigen af te schermen.
  • Laat een kini niet op de tractor komen.
  • Als het kind toch op de tinctor meerijdt, zet het dan vast.

Veilig spelen op de boerderij
Een ander type ongeval dat voorkomt op de boerderij is dat kinderen van de hooizolder of van een stapel hooibalen vallen.

Preventieve maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen zijn bijvoorbeeld:

  • Plaats traphekjes op de hooizolder.
  • Zorg dat de ladder stevig staat.
  • Monteer betere trappen.
  • Sluit de hooischuur indien mogelijk af voor kinderen.

Bron: Voorpost oktober 2008


Gescheurde aorta

Tags :

Categorie : Eerste hulp

Aorta_grootBij grotere, stompe trauma’s, zoals een auto-ongeluk, kunnen allerlei soorten inwendige bloedingen ontstaan. Een van de ernstigste oorzaken van een inwendige bloeding is een scheur in de aorta ofwel een aortaruptuur. Meestal is deze direct dodelijk en verbloedt het slachtoffer binnen enkele minuten. Maar wat gebeurt er precies als de aorta scheurt en hoe komt het dat sommige slachtoffers nog wel geholpen kunnen worden en andere niet?

Aortaruptuur
Hoe kan het dat de aorta, die zo goed beschermd in het midden van het lichaam ligt, scheurt? Meestal is er in zo’n geval sprake van een onderliggende aandoening, zoals atherosclerose ofwel aderverkalking, waardoor de aorta en de andere vaten in een minder goede conditie verkeren.

Bij een auto-ongeluk doet zich het volgende voor: de auto komt door een botsing met een stilstaand voorwerp abrupt tot stilstand. Het lichaam van het slachtoffer wordt door de autogordel op de plaats gehouden en komt dus eveneens plotseling tot stilstand. De organen hebben enige bewegingsvrijheid en blijven nog even in beweging. Dit geeft een zwiep aan de aorta en die scheurt.
De aorta kan ook zomaar scheuren. Er kan sprake zijn van een aneurysma. Dit is een verwijding van de aorta, waardoor de wand van de aorta dunner en minder stevig wordt.

Overlevingskansen
Hoe komt het dat het ene slachtoffer van een aortaruptuur geopereerd kan worden, terwijl een ander binnen een paar hartslagen overlijdt?

Allereerst hangt de overlevingskans samen met de grootte en de diepte van de scheur. De wand van de aorta is opgebouwd uit verschillende lagen, zoals spierweefsel en bindweefsel. De scheur kan zich beperken tot een laag in de vaatwand.
De kans op het overleven van een volledige aortaruptuur is sterk afhankelijk van de plaats van de scheur. De bloeding heeft al snel de dood tot gevolg bij een scheuring nabij een holte, zoals de borst- of buikholte. Bij elke hartslag pompt het hart zonder weerstand een grote hoeveelheid bloed in de holte. Dat bloed komt niet meer terug in de bloedbaan. Het vaatstelsel van het slachtoffer bloedt leeg. Het slachtoffer raakt al snel in shock en overlijdt.
De kans op overleven is groter, als de scheur optreedt op een plaats waarde aorta tussen organen of weefsels ingeklemd ligt. In dat geval sijpelt het bloed uit de aorta. Het slachtoffer raakt pas na langere tijd door het bloed; verlies in shock en heeft meer tijd om het ziekenhuis te bereiken. De scheur kan operatief worden gedicht.


Laatste Facebook berichten

Dankzij Sjoelvereniging Altena in Uitwijk is EHBO vereniging Uitwijk-Waardhuizen 2 "stop de bloeding sets" rijker. Sinds 2021 maakt het onderdeel Stop de Bloeding (aanleggen tourniquet en opstoppen van een wond) deel uit van het Diploma Eerste Hulp. Door hun gift zijn de evenemententassen weer helemaal up to date! De sets werden uitgereikt door Martin Vink

Dank jullie wel.
... MeerMinder
Kijk op Facebook

3 weken geleden

KNV EHBO Vereniging Uitwijk-Waardhuizen
KNV EHBO Vereniging Uitwijk-Waardhuizen ... MeerMinder
Kijk op Facebook

3 weken geleden

KNV EHBO Vereniging Uitwijk-Waardhuizen
KNV EHBO Vereniging Uitwijk-Waardhuizen ... MeerMinder
Kijk op Facebook