Evenementen

Bij veel evenementen is het noodzakelijk of zelfs verplicht om adequate EHBO-ondersteuning te hebben.

Onze vereniging beschikt over kundige leden met vele jaren ervaring in EHBO-ondersteuning bij evenementen. Onze vereniging is uitgerust met alle noodzakelijke middelen voor de eerste lijns-ondersteuning, wat voor de meeste evenementen afdoende is.

Graag willen wij u of uw organisatie van dienst zijn om de gewenste EHBO-ondersteuning te bieden. Dit doen wij tegen zeer redelijke prijzen.

Mocht u interesse hebben, dan zijn wij altijd bereid een en ander toe te lichten. Hieronder vindt u enige spelregels welke voor ons van belang zijn om u optimaal te kunnen ondersteunen.

Aanvragen EHBO-ers
Aanvragen voor EHBO-ers bij evenementen kunt u doen door hier te klikken

Deze aanvraag dient uiterlijk 1 maand voor het evenement en bij voorkeur schriftelijk te gebeuren. Aspecten welke van belang zijn bij uw aanvraag, zijn onder andere:

 • Wie is de organisator (vereniging, stichting, bedrijf, etc.) van het evenement?
 • Wie is de contactpersoon binnen de organisatie en hoe is deze persoon bereikbaar?
 • Wie is de contactpersoon of wat is het meldpunt tijdens het evenement?
 • Waar is het evenement (exacte locatie of gebied (kaart))?
 • Wat is het tijdstip van aanvang en einde? (verwacht u uitloop?)
 • Soort evenement (activiteiten)?
 • Hoeveel deelnemers en bezoekers verwacht u?
 • Mochten er nog bijzonderheden zijn, welke naar uw idee nog extra aandacht verdienen, wilt u die ook vermelden bij uw aanvraag.

Na acceptatie van uw aanvraag zal deze door ons schriftelijk worden bevestigd. Uw aanvraag is pas geaccepteerd na schriftelijke bevestiging door onze vereniging.

De verdere operationele contacten worden verzorgd door onze coördinator Evenementen. Hij/Zij zal, indien noodzakelijk of door u gewenst, met u contact opnemen voor verdere afspraken.

Operationele inzet
Om te zorgen dat tijdens de evenementen onze inzet zo optimaal mogelijk is, is het van belang voor uw organisatie aandacht te besteden aan de navolgende punten:

De EHBO-ers dienen op een goed toegankelijke en overzichtelijke plaats te worden gevestigd.
Voor de behandeling van eventuele kwetsuren dienen de EHBO-ers te kunnen beschikken over een rustige, overdekte en van stromend water voorziene behandelplaats. Het terrein of ruimte waar het evenement wordt gehouden, dient goed bereikbaar te zijn voor hulpverleningsvoertuigen.
De behandelplaats dient eenvoudig (zonder hindernissen) voor de hulpdiensten bereikbaar te zijn
Voor het vervoer van lichte kwetsuren (ter beoordeling aan de EHBO) naar huisarts of ziekenhuis, dient een auto met bestuurder aanwezig te zijn.
Wij verzoeken uw organisatie zorg te dragen voor de verzorging van de dienstdoende EHBO-ers. Eventueel in overleg met de coördinator Evenementen. De kosten zijn:

Voor de inzet van evenementen, zullen de navolgende kosten in rekening worden gebracht per EHBO-er:

  • 1 dagdeel van 3 uur per persoon € 22,50
  • 2 dagdelen van 6 uur per persoon € 45,00

Het exacte aantal uren zal na het evenement, eventueel in overleg met uw organisatie, worden vastgesteld.

De kosten voor het gebruik van verbandmiddelen en het eventuele gebruik van communicatiemiddelen zijn bij deze prijs inbegrepen. Eventuele noodzakelijke additionele kosten zullen uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter goedkeuring aan uw organisatie worden voorgelegd. Kosten voor het gebruik van auto’s ten behoeve van uw evenement worden aan uw organisatie doorberekend. Deze bedragen momenteel € 0,19 per km. per auto.

De genoemde bedragen zijn vastgesteld per 2018, onder voorbehoud van prijswijzigingen. Mochten deze bedragen wijzigen, dan zult u hiervan tijdig, doch uiterlijk bij aanmelding van het evenement van op de hoogte worden gesteld.


Laatste Facebook berichten

Verschillende leden hebben zich aangemeld. Wil je helpen als hulpverlener dan kun je je nog aanmelden. Weet je iemand die hulp nodig heeft, schroom niet. Hand en spandiensten voor ouderen, hulp in de verzorgingshuizen. Bel het nummer!HULP NODIG?KNV EHBO HELPT!Ga naar www.knv-noodhulp.nlDe Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBOheeft haar Noodhulp Organisatie geactiveerd.Onze (eerste)hulpverleners staan voor u klaar.#delenislief ... MeerMinder

Kijk op Facebook

2 weken geleden geplaatst

KNV EHBO Vereniging Uitwijk-Waardhuizen

De Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO activeert haar Noodhulp Organisatie ten behoeve van de zorg rondom het coronavirus (COVID-19). Door het netwerk te activeren wordt er een vervolg gegeven aan een jarenlange traditie waarbij mensen met een EHBO-diploma zorg gaan verlenen aan mensen in nood. Tijdens deze coronapandemie zijn onze vrijwilligers beschikbaar voor inzet bij professionele zorgorganisaties zoals verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en GHOR/GGD. www.knv-noodhulp.nl #knvehbohelpt #samentegencorona🙏 ... MeerMinder

Kijk op Facebook