Evenementen

Bij veel evenementen is het noodzakelijk of zelfs verplicht om adequate EHBO-ondersteuning te hebben.

Onze vereniging beschikt over kundige leden met vele jaren ervaring in EHBO-ondersteuning bij evenementen. Onze vereniging is uitgerust met alle noodzakelijke middelen voor de eerste lijns-ondersteuning, wat voor de meeste evenementen afdoende is.

Graag willen wij u of uw organisatie van dienst zijn om de gewenste EHBO-ondersteuning te bieden. Dit doen wij tegen zeer redelijke prijzen.

Mocht u interesse hebben, dan zijn wij altijd bereid een en ander toe te lichten. Hieronder vindt u enige spelregels welke voor ons van belang zijn om u optimaal te kunnen ondersteunen.

Aanvragen EHBO-ers
Aanvragen voor EHBO-ers bij evenementen kunt u doen door hier te klikken

Deze aanvraag dient uiterlijk 1 maand voor het evenement en bij voorkeur schriftelijk te gebeuren. Aspecten welke van belang zijn bij uw aanvraag, zijn onder andere:

 • Wie is de organisator (vereniging, stichting, bedrijf, etc.) van het evenement?
 • Wie is de contactpersoon binnen de organisatie en hoe is deze persoon bereikbaar?
 • Wie is de contactpersoon of wat is het meldpunt tijdens het evenement?
 • Waar is het evenement (exacte locatie of gebied (kaart))?
 • Wat is het tijdstip van aanvang en einde? (verwacht u uitloop?)
 • Soort evenement (activiteiten)?
 • Hoeveel deelnemers en bezoekers verwacht u?
 • Mochten er nog bijzonderheden zijn, welke naar uw idee nog extra aandacht verdienen, wilt u die ook vermelden bij uw aanvraag.

Na acceptatie van uw aanvraag zal deze door ons schriftelijk worden bevestigd. Uw aanvraag is pas geaccepteerd na schriftelijke bevestiging door onze vereniging.

De verdere operationele contacten worden verzorgd door onze coördinator Evenementen. Hij/Zij zal, indien noodzakelijk of door u gewenst, met u contact opnemen voor verdere afspraken.

Operationele inzet
Om te zorgen dat tijdens de evenementen onze inzet zo optimaal mogelijk is, is het van belang voor uw organisatie aandacht te besteden aan de navolgende punten:

De EHBO-ers dienen op een goed toegankelijke en overzichtelijke plaats te worden gevestigd.
Voor de behandeling van eventuele kwetsuren dienen de EHBO-ers te kunnen beschikken over een rustige, overdekte en van stromend water voorziene behandelplaats. Het terrein of ruimte waar het evenement wordt gehouden, dient goed bereikbaar te zijn voor hulpverleningsvoertuigen.
De behandelplaats dient eenvoudig (zonder hindernissen) voor de hulpdiensten bereikbaar te zijn
Voor het vervoer van lichte kwetsuren (ter beoordeling aan de EHBO) naar huisarts of ziekenhuis, dient een auto met bestuurder aanwezig te zijn.
Wij verzoeken uw organisatie zorg te dragen voor de verzorging van de dienstdoende EHBO-ers. Eventueel in overleg met de coördinator Evenementen. De kosten zijn:

Voor de inzet van evenementen, zullen de navolgende kosten in rekening worden gebracht per EHBO-er:

  • 1 dagdeel van 3 uur per persoon € 22,50
  • 2 dagdelen van 6 uur per persoon € 45,00

Het exacte aantal uren zal na het evenement, eventueel in overleg met uw organisatie, worden vastgesteld.

De kosten voor het gebruik van verbandmiddelen en het eventuele gebruik van communicatiemiddelen zijn bij deze prijs inbegrepen. Eventuele noodzakelijke additionele kosten zullen uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter goedkeuring aan uw organisatie worden voorgelegd. Kosten voor het gebruik van auto’s ten behoeve van uw evenement worden aan uw organisatie doorberekend. Deze bedragen momenteel € 0,19 per km. per auto.

De genoemde bedragen zijn vastgesteld per 2018, onder voorbehoud van prijswijzigingen. Mochten deze bedragen wijzigen, dan zult u hiervan tijdig, doch uiterlijk bij aanmelding van het evenement van op de hoogte worden gesteld.


Laatste Facebook berichten

4 dagen geleden geplaatst

KNV EHBO Vereniging Uitwijk-Waardhuizen

Het is even stil geweest rondom de 80 van 1 Altena.Alle spullen zijn inmiddels opgeruimd en we zijn weer lekker uitgerust. We willen jullie allemaal bedanken voor de leuke reacties en positieve berichten welke wij hebben ontvangen. Hierbij krijgen jullie nog een klein overzichtje met gegevens/feiten over het evenement:Op 5 april zijn er 908 deelnemers gestart tijdens de 80 van 1 Altena.De eerste deelnemer was om 8:20 binnen. (Dhr. Van der Ven uit Goirle). De laatste deelnemers waren om 17:45 binnen.Cijfers: 784 deelnemers gefinisht124 deelnemers uitgevallenCa 70 vrijwilligers bezig geweest (waarvan een groot aantal meer dan 24 uur achter elkaar)Ca 100 EHBO’ers onderweg en op de rustposten.Ca 10 muziekkorpsen en koren hebben voor vermaak bezorgt.Ca 3500 mensen hebben de start bijgewoond. Het is een groot succes geworden!Iedereen bedankt voor zijn/haar inzet! En misschien tot...En voor de mensen die nog niet uitgewandeld zijn, morgen is onze jaarlijkse Paaswandeltocht! Kom jij ook? ... MeerMinder

Kijk op Facebook

5 dagen geleden geplaatst

KNV EHBO Vereniging Uitwijk-Waardhuizen

P2000 Noord-Nederland
Voorlichtingsfilm over tekenbeten en de ziekte van Lyme. Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme In deze film kun je zien waar teken voorkomen en hoe ze op mensen overstappen. Ook is in beeld gebracht hoe je jezelf kunt controleren en hoe je een teek moet verwijderen.Bron: RIVMnlwww.rivm.nl/tekenbeten-en-lymewww.tekenradar.nl/
... MeerMinder

Kijk op Facebook