Auteursarchief: admin

Eerste Hulp bij gymongevallen

Categorie : Eerste hulp

gymTijdens de gymlessen op de basis en middelbare school doen zich heel wat gym ongelukken voor. Wat kunt u nudoen wanneer uw kind thuiskomt met eenpijnlijke enkel of knie?

Symptoom
De enkel/ knie is pijnlijk, kan dik zijn en/of er zijn blauwe plekken.

Actie
Koel ongeveer 10 minuten bij kneuzing en verstuiking. Gebruik water om te koelen. Gebruik anders ijs of een coldpack. Leg dan wel een doek tussen de huid en ijs/coldpack. Blijf bij uw kind tijdens het koelen; hij kan flauwvallen vanwege de pijn. Bij blauwe plekken kan er sprake zijn van een scheuring van enkel- of kniebanden. Neem dan contact op met een (huis)arts.

Cursus
Bij een cursus Eerste Hulp leert u verantwoord eerste hulp te verlenen. U kunt de cursus volgen in bij onze vereniging.


Ongevallen op de boerderij

Categorie : Eerste hulp

Kinderen_op_boerderijJaarlijks vinden zo’n 380 Spoedeisende hulpbehandelingen plaats bij kinderen jonger dan 18 jaar na een ongeval op de boerderij. Dit aantal is in verhouding groter dan het aantal ongevallen in en om het woonhuis.

Meer slachtoffers belanden in ziekenhuis
Na behandeling op de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) wordt 16% van de gewonde slachtoffers in het ziekenhuis opgenomen. Het percentage slachtoffers van ongevallen in en om het huis dat in het ziekenhuis moet worden opgenomen is veel lager, namelijk 7%. Blijkbaar zijn ongevallen op de boerderij over het algemeen ernstiger dan ongevallen in en om het huis.

Van de 380 spoed-behandelingen zijn er 200 het gevolg van een val van hoogte of een val van een dier. Voorts zijn er 130 behandelingen het gevolg van contact met een object en 40 het gevolg van contact met een dier.

Ziekenhuisopname na arbeidsongeval
Na de behandeling op de SEH-afdeling worden 60 van de 380 slachtoffers opgenomen in het ziekenhuis. Van de slachtoffers tussen de 14 en 18 jaar die in het ziekenhuis terechtkomen, is de oorzaak in bijna de helft van de gevallen een arbeidsongeval.

Voorbeelden van arbeidsongevallen die geregeld voorkomen zijn:

  • vallen van een ladder, hoogwerker of tractor
  • bekneld raken onder voederhek, tussen stangen of in een machine
  • verwondingen als gevolg van werken op het land
  • verwondingen opgelopen tijdens reparatiewerkzaamheden in de stal of op het erf.

Veel ziekenhuisopnamen zijn het gevolg van de omstandigheid dat er op de boerderij van alles te beleven valt.

Voorbeelden van relatief veelvoorkomende ongelukjes op en rond de boerderij zijn:

  • struikelen over een voederbak, een baai hooi of vallen van een hek of afscheiding
  • verwondingen als gevolg van het spelen in de hooiberg/-zolder en in de stal
  • uitglijden in de stal of op andere plaatsen waar dierlijke uitwerpselen voor gladheid zorgen
  • ongelukken met dieren, zoals van een paard vallen en onzachte aanrakingen met bijvoorbeeld koeien
  • verwondingen als gevolg van wilde spelletjes op landbouwvoertuigen en ander materieel.

Aard verwondingen
De meest voorkomende letsels zijn ietsels aan schouder, arm en hand. Deze letsels zijn samen goed voor 51% van het totaal. De heup, het been en de voet zijn samen goed voor 27% van de letsels, gevolgd door de hoofd-, hals- en nekletseis (19%). De letsels aan romp en wervelkolom maken slechts 4% uit van het geheel. De verwondingen zijn vooral fracturen.
Andere letsels die vaak voorkomen zijn oppervlakkige letsels en open wonden. Een enkele keer komt een hersenschudding of ander hersenletsel voor. Voor zover bekend, overlijden jaarlijks drie vier kinderen door een ongeval op de boerderij.

Boerderij is tevens werkplek
Wat de boerderij anders maakt dan andere arbeidssituaties is dat kinderen op de boerderij op de werkplek komen. In iedere andere arbeidssituatie zijn kinderen niet toegestaan op de werkplek, op de boerderij wel. Dit levert gevaarlijke situaties op voor kinderen. Geconcludeerd kan worden dat ongevallen op de boerderij bij kinderen niet heel vaak voorkomen, maar wel relatief ernstig zijn.

De volgende preventieve maatregelen kunnen arbeidsongevallen zo veel mogelijk voorkomen:

  • Geef voorlichting.
  • Houd toezicht.
  • Pleeg onderhoud.
  • Scherm machines af.

Uit onderzoek blijkt dat landbouwvoertuigen ernstig en soms zelfs dodelijk letsel veroorzaken. Preventieve maatregelen om dergelijke ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen zijn bijvoorbeeld:

  • Scheid het gedeelte van de boerderij waar de landbouwvoertuigen aankomen en vertrekken zoveel mogelijk van de toegang tot het woonhuis en het erf waar kinderen spelen.
  • Verhinder de toegang tot de landbouwvoertuigen voor met name jonge kinderen, bijvoorbeeld door de voertuigen af te schermen.
  • Laat een kini niet op de tractor komen.
  • Als het kind toch op de tinctor meerijdt, zet het dan vast.

Veilig spelen op de boerderij
Een ander type ongeval dat voorkomt op de boerderij is dat kinderen van de hooizolder of van een stapel hooibalen vallen.

Preventieve maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen zijn bijvoorbeeld:

  • Plaats traphekjes op de hooizolder.
  • Zorg dat de ladder stevig staat.
  • Monteer betere trappen.
  • Sluit de hooischuur indien mogelijk af voor kinderen.

Bron: Voorpost oktober 2008


Gescheurde aorta

Tags :

Categorie : Eerste hulp

Aorta_grootBij grotere, stompe trauma’s, zoals een auto-ongeluk, kunnen allerlei soorten inwendige bloedingen ontstaan. Een van de ernstigste oorzaken van een inwendige bloeding is een scheur in de aorta ofwel een aortaruptuur. Meestal is deze direct dodelijk en verbloedt het slachtoffer binnen enkele minuten. Maar wat gebeurt er precies als de aorta scheurt en hoe komt het dat sommige slachtoffers nog wel geholpen kunnen worden en andere niet?

Aortaruptuur
Hoe kan het dat de aorta, die zo goed beschermd in het midden van het lichaam ligt, scheurt? Meestal is er in zo’n geval sprake van een onderliggende aandoening, zoals atherosclerose ofwel aderverkalking, waardoor de aorta en de andere vaten in een minder goede conditie verkeren.

Bij een auto-ongeluk doet zich het volgende voor: de auto komt door een botsing met een stilstaand voorwerp abrupt tot stilstand. Het lichaam van het slachtoffer wordt door de autogordel op de plaats gehouden en komt dus eveneens plotseling tot stilstand. De organen hebben enige bewegingsvrijheid en blijven nog even in beweging. Dit geeft een zwiep aan de aorta en die scheurt.
De aorta kan ook zomaar scheuren. Er kan sprake zijn van een aneurysma. Dit is een verwijding van de aorta, waardoor de wand van de aorta dunner en minder stevig wordt.

Overlevingskansen
Hoe komt het dat het ene slachtoffer van een aortaruptuur geopereerd kan worden, terwijl een ander binnen een paar hartslagen overlijdt?

Allereerst hangt de overlevingskans samen met de grootte en de diepte van de scheur. De wand van de aorta is opgebouwd uit verschillende lagen, zoals spierweefsel en bindweefsel. De scheur kan zich beperken tot een laag in de vaatwand.
De kans op het overleven van een volledige aortaruptuur is sterk afhankelijk van de plaats van de scheur. De bloeding heeft al snel de dood tot gevolg bij een scheuring nabij een holte, zoals de borst- of buikholte. Bij elke hartslag pompt het hart zonder weerstand een grote hoeveelheid bloed in de holte. Dat bloed komt niet meer terug in de bloedbaan. Het vaatstelsel van het slachtoffer bloedt leeg. Het slachtoffer raakt al snel in shock en overlijdt.
De kans op overleven is groter, als de scheur optreedt op een plaats waarde aorta tussen organen of weefsels ingeklemd ligt. In dat geval sijpelt het bloed uit de aorta. Het slachtoffer raakt pas na langere tijd door het bloed; verlies in shock en heeft meer tijd om het ziekenhuis te bereiken. De scheur kan operatief worden gedicht.


Tips voor wondreiniging

Categorie : Eerste hulp

Wond_schoonmaken

  • Ontsmet een wond niet zonder ze eerst te reinigen. Veel ontsmettingsmiddelen verliezen immers hun werking door vuil of zeepresten
  • Wonden die door een arts gezien moeten worden: alleen steriel afdekken. Water en ontsmettingsmiddelen beinvloeden de wond wat het onderzoek van de wond door een arts zou kunnen belemmeren maar is gelijk ook eigenlijk een start van een behandeling. Laat dat aan de arts over.
  • Bij wonden die in een vuile omgeving opgelopen zijn kan het zijn dat er een tetanusinjectie nodig is.

Afsluitavond 2014

EHBO_Afsluitavond_2014_0011Op 5 april 2014 was het alweer de laatste EHBO avond van dit seizoen. En zoals gebruikelijk is er die avond een buitenoefening gehouden. Dit keer bij de familie Van Daalen in Uitwijk. Na de oefening weer met zijn allen gezellig gegeten in de Hoogt.


Laatste Facebook berichten

Kerstbomen inleveren

Woensdag 5 januari is er weer een kerstboom inzamelactie. Per ingeleverde kerstboom ontvangen kinderen tot en met 12 jaar € 0,50.

Lever de bomen in zonder standaard/kruis, decoratiemateriaal of plastic pot.

In onze regio kan op de volgende plaatsen de kerstbomen worden ingeleverd:

** Almkerk - Parkeerplaats achter 't Verlaat 13.30-15.00 uur
** Andel - Plein bij Romboutstoren 13.30-15.00 uur
** Giessen / Rijswijk - Parkeerplaats bij sporthal 13.30-15.00 uur
** Oudendijk - Bij het OVO-gebouw 13.30-14.00 uur
** Sleeuwijk - Gemeentelijk opslagterrein: K. van de Sandeplein 21 13.00-16.00 uur
** Uitwijk - Bij de muziektent 13.30-14.00 uur
** Uppel - Bij de toren 14.00-14.30 uur
** Waardhuizen - Bij de school 14.00-14.30 uur
** Werkendam - Parkeerplaats Sporthal de Crosser 13.00-16.00 uur
** Woudrichem - Parkeerplaats Het Bolwerk (VV Woudrichem) 13.30-15.00 uur
... MeerMinder
Kijk op Facebook
Kijk op Facebook